gigacampus » start page » ufs109

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ufs109 [2010/03/04 10:35]
faltin@uninett.no
gigacampus:ufs109 [2011/09/30 10:10] (current)
faltin@uninett.no
Line 382: Line 382:
   ! - vtp støtter heller ikke vlan over 1024 (???)   ! - vtp støtter heller ikke vlan over 1024 (???)
   !   !
-  ! *** Vi anbefaler vtp transparent ***+  ! *** Vi anbefaler vtp transparent - altså ikke bruk av vtp ***
   Switch(config)# vtp mode transparent   Switch(config)# vtp mode transparent
   Switch(config)# no vtp password   Switch(config)# no vtp password
   Switch(config)# no vtp pruning   Switch(config)# no vtp pruning
-  ! Skal man bruke VTP bør man sette opp et VTP domene og+  ! 
 +  ! Velger man allikvel å bruke VTP bør man sette opp et VTP domene og
   ! passord for å dele VTP informasjon.   ! passord for å dele VTP informasjon.
   ! Husk at VTP-tjeneren alltid må ha høyeste revisjonsnummer på   ! Husk at VTP-tjeneren alltid må ha høyeste revisjonsnummer på
 
 
gigacampus/ufs109.txt · Last modified: 2011/09/30 10:10 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups