gigacampus » start page » ufs114

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ufs114 [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:ufs114 [2011/06/27 08:56] (current)
faltin@uninett.no
Line 29: Line 29:
  
    * **Lag 2** : Lag 2 i OSI-stakken. På lag2 forstår ikke svitsjen IP-adresser, men forholder seg til mac-adresser.    * **Lag 2** : Lag 2 i OSI-stakken. På lag2 forstår ikke svitsjen IP-adresser, men forholder seg til mac-adresser.
- +
    * **Lag 2+** : Noen svitsjer har evnen til å forstå ulike egenskaper ved IP-header og høyere lag. Et eksempel er dhcp snooping. Slik funksjonalitet benevnes lag 2+.    * **Lag 2+** : Noen svitsjer har evnen til å forstå ulike egenskaper ved IP-header og høyere lag. Et eksempel er dhcp snooping. Slik funksjonalitet benevnes lag 2+.
-   +
    * **Lag 3**: Vi er da på nettverkslaget med forståelse av IP-adresser. Noen svitsjer kan gjøre ruting. Dette dokumentet dekker ikke slik funksjonalitet.    * **Lag 3**: Vi er da på nettverkslaget med forståelse av IP-adresser. Noen svitsjer kan gjøre ruting. Dette dokumentet dekker ikke slik funksjonalitet.
  
Line 41: Line 41:
  
    * **Klientporter**: Porter på svitsjen som er rettet mot klientmaskiner i nettverket. Dette inkluderer også servere, skrivere og annet endeutstyr. Slike porter har en del andre egenskaper enn nettverksporter, altså porter som har forbindelse til andre nettverkskomponenter (rutere, svitsjer, basestasjoner).    * **Klientporter**: Porter på svitsjen som er rettet mot klientmaskiner i nettverket. Dette inkluderer også servere, skrivere og annet endeutstyr. Slike porter har en del andre egenskaper enn nettverksporter, altså porter som har forbindelse til andre nettverkskomponenter (rutere, svitsjer, basestasjoner).
 +
 ===== 3. Ikke-redundant nett ===== ===== 3. Ikke-redundant nett =====
  
 
 
gigacampus/ufs114.txt · Last modified: 2011/06/27 08:56 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups