gigacampus » start page » ufs130

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ufs130 [2013/03/13 22:57]
gunnarb@uninett.no [Sammendrag]
gigacampus:ufs130 [2013/03/13 22:59] (current)
gunnarb@uninett.no [1. Introduksjon]
Line 18: Line 18:
 ====== 1. Introduksjon ====== ====== 1. Introduksjon ======
  
-Multicast er en tjeneste som bl.a. gir en til mange distribusjon. Eksempler kan være TV-distribusjon eller distribusjon av programvareoppdateringer. Man kan også ha mange til mange-distribusjon selv om dette ikke er fokus her. Ved bruk av multicast ønsker man å begrense trafikken til kun de som har bedt om den, dette i motsetning til broadcast.  Dette dokumentet gir ingen detaljert innføring i prinsipper for multicast.  En innføring i multicast finner du her: http://en.wikipedia.org/wiki/Multicast+Multicast er en tjeneste som bl.a. gir en til mange distribusjon. Det kan derfor spare store ressurser i et nettverk når mange brukere skal ha tilgang til samme tjeneste samtidig. Eksempler kan være TV-distribusjon eller distribusjon av programvareoppdateringer. Man kan også ha mange til mange-distribusjon selv om dette ikke er fokus her. Ved bruk av multicast ønsker man å begrense trafikken til kun de som har bedt om den, dette i motsetning til broadcast.  Dette dokumentet gir ingen detaljert innføring i prinsipper for multicast.  En innføring i multicast finner du f.eks. her: http://en.wikipedia.org/wiki/Multicast
 ====== 2. Definisjoner ====== ====== 2. Definisjoner ======
  
 
 
gigacampus/ufs130.txt · Last modified: 2013/03/13 22:59 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups