gigacampus » start page » ufs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ufs [2013/04/27 14:02]
faltin@uninett.no [Tips]
gigacampus:ufs [2013/04/30 08:36] (current)
faltin@uninett.no
Line 1: Line 1:
-====== UNINETT Fagspesifikasjoner (UFS) ====== 
  
-UNINETT tar initiativ til å utarbeide fagspesifikasjoner. Disse utarbeides i samarbeid i sektoren gjennom oppsatte [[ufs#arbeidsgruppene|arbeidsgrupper]].+:!: [[https://www.uninett.no/ufs|Siden er flyttet hit]].
  
  
- 
- 
- 
- 
-====== Fagspesifikasjoner ====== 
- 
-UFS står for UNINETT fagspesifikasjon og produseres av arbeidsgruppene (primært). UFSer gis et løpenummer fra 101.  
- 
-:!: [[https://www.uninett.no/ferdige-ufs|Ferdige UFSer er tilgjengelig her]]. 
- 
- 
- 
- 
- 
-====== Arbeidsgruppene ====== 
- 
-Arbeidsgruppene er sentrale i utarbeidelsen av UFSer. Arbeidsgruppene samlet sett omtales også som UNINETT Fagstyrke. Følgende arbeidsgrupper er i virksomhet: 
- 
- 
-^Nr  ^Gruppe ^Epostliste ^Leder for arbeidsgruppen | 
-| 1  | Fysisk infrastruktur | [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-fysisk|gc-fysisk]]  |Gunnar Bøe | 
-| 2  | Nettarkitektur | [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-nettarkitektur|gc-nettarkitektur]] |Gunnar Bøe | 
-| 3  | Mobilitet | [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-mobilitet|gc-mobilitet]]  |Tom Myren | 
-| 4  | Person-til-person kommunikasjon (SIP) | [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-ip-telefoni|gc-ip-telefoni]]  |Jardar Leira | 
-| 5  | Sikkerhet  | [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-sikkerhet|gc-sikkerhet]]|Rolf Sture Normann | 
-| 6  | Drift/overvåking | [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-overvakning|gc-overvakning]]((I tillegg har vi listen [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/vk|vk]] for miljøer som har verktøykasser og/eller målepåler.))|Morten Brekkevold | 
-| 7  | AV-løsninger  | [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-av|gc-av]]|Thorleif Hallen | 
- 
-En felles epostliste når alle disse gruppene: [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-arbeidsgrupper|gc-arbeidsgrupper]] 
- 
-Deltagelse i arbeidsgruppene er helt åpen, dog avgrenset til UH-sektoren. Det er ønskelig at sektorens faglige eksperter innen gitte område er aktive deltagere i arbeidsgruppen. Med aktiv menes engasjert i faglige diskusjoner og involverte i utarbeidelsen av arbeidsgruppens primære produkt; UFS - UNINETT fagspesifikasjon 
- 
-Les mer om organisering av UNINETT Fagstyrke og arbeidsprosessen rundt UNINETT fagspesifikasjoner i [[UFS101]]. 
  
  
 
 
gigacampus/ufs.txt · Last modified: 2013/04/30 08:36 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups