gigacampus » start page » uninettsanntid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:uninettsanntid [2011/05/23 15:19]
faltin@uninett.no
gigacampus:uninettsanntid [2011/05/23 16:18] (current)
faltin@uninett.no
Line 4: Line 4:
 Telefoni har prioritet i startfasen. Telefoni har prioritet i startfasen.
  
-UNINETT Sanntid består av fire hovedleveranser:+UNINETT sanntid består av fire hovedleveranser:
  
   - En SIP infrastruktur som skalerer til hele UH-sektoren    - En SIP infrastruktur som skalerer til hele UH-sektoren 
 
 
gigacampus/uninettsanntid.txt · Last modified: 2011/05/23 16:18 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups