gigacampus » start page » verktoy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:verktoy [2013/05/08 19:48]
faltin@uninett.no [Verktøykasser]
gigacampus:verktoy [2013/05/08 20:01] (current)
faltin@uninett.no
Line 1: Line 1:
-====== Campusnettverktøy ====== +utfaset
- +
-UNINETT tilbyr en rekke verktøy for +
-drift og overvåkning av UH-institusjoners campusnett. Verktøyene tilbys på  +
-to maskinplattformer; verktøykasser og målepåler. +
- +
- +
- +
-===== Verktøykasser ===== +
- +
-   * [[verktoykasse|Om verktøykassene og alt de inneholder]] +
-  +
-   * NAV +
-     * [[https://nav.uninett.no/|Mer NAV-informasjon]] +
-     * [[nav-ref|NAV referansegruppe]]  +
- +
- +
- +
- +
- +
-===== Målepåler ===== +
- +
-   * [[https://www.uninett.no/malepale|Beskrivelse av målepålene]] +
-  +
- +
-  +
-===== Samlinger ===== +
- +
- +
-Vi holder årlige samling med verktøy som tema. [[aktivitetsplan|Mer info her]]. +
-===== Intern driftsinformasjon ===== +
- +
-  * [[gigacampusadm:vkmp|Verktøykasse og målepåle driftside]] (begrenset adgang)+
 
 
gigacampus/verktoy.txt · Last modified: 2013/05/08 20:01 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups