gigacampus » start page » verktoykasse

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:verktoykasse [2014/08/08 12:40]
faltin@uninett.no [Applikasjonsgjenkjenning med Appflow]
gigacampus:verktoykasse [2015/11/25 09:51] (current)
mvold@uninett.no cfengine -> Puppet
Line 9: Line 9:
 Verktøykassa er et tilbud til alle [[forhvem|UH-institusjoner]]. UNINETT ordner anskaffelse, initiell idriftsetting og vedlikehold/drift. Vi inkorporerer verktøykassene som en egen gruppe i vårt sentraliserte driftskonsept, der samson3-maskiner og målepåler også inngår. UNINETT driftssenter og UNINETT beredskapsvakt har døgnkontinuerlig beredskap. Vi har eget reservedelslager for rask erstatning ved evt. havari. Verktøykassa er et tilbud til alle [[forhvem|UH-institusjoner]]. UNINETT ordner anskaffelse, initiell idriftsetting og vedlikehold/drift. Vi inkorporerer verktøykassene som en egen gruppe i vårt sentraliserte driftskonsept, der samson3-maskiner og målepåler også inngår. UNINETT driftssenter og UNINETT beredskapsvakt har døgnkontinuerlig beredskap. Vi har eget reservedelslager for rask erstatning ved evt. havari.
  
-Verktøykassa er 1U rackmonterbare servere som kjører Debian. Cfengine benyttes i driftsløsningen, dette gir mange fordeler, blant annet sentralisert konfigurasjon og administrasjon, herunder fortløpende pakkeoppdatering m.m. +Verktøykassa er 1U rackmonterbare servere som kjører Debian. Puppet benyttes i driftsløsningen, dette gir mange fordeler, blant annet sentralisert konfigurasjon og administrasjon, herunder fortløpende pakkeoppdatering m.m. 
  
 For alle verktøy som inngår i portefølgen vil vi besørge vedlikeholdte Debianpakker i et vårt sentrale pakkearkiv. I noen tilfeller vil UNINETT selv gjøre vedlikeholdet, i andre tilfeller er dette håndtert av andre.  For alle verktøy som inngår i portefølgen vil vi besørge vedlikeholdte Debianpakker i et vårt sentrale pakkearkiv. I noen tilfeller vil UNINETT selv gjøre vedlikeholdet, i andre tilfeller er dette håndtert av andre. 
 
 
gigacampus/verktoykasse.1407494431.txt.gz · Last modified: 2014/08/08 12:40 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups