nettmus » start page » 2015-03-04_nettmusikk_planer_2015

Nettmusikk - Planer 2015

 • Folk: Kristen, Sigurd, Leif Arne, Otto
 • Sted: Mustek, Fjordgt 1
 • Lista over prosjektmål ble oppdatert med detaljer samt supplert med manglende mål
 • Mulige finansieringskilder for videreføring av Nettmusikk-aktiviteten etter 2015
  • NTNU sammenslåingsprosessen
  • Mustek SAK / AVIT søknad
  • Kulturfond med kunstner som hovedsøker
 • Milepæler ble oppdatert
 
 
nettmus/2015-03-04_nettmusikk_planer_2015.txt · Last modified: 2015/03/04 15:53 by wittner@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups