nettmus » start page » 2017-09-01_nettmusikk_status_nrk

Nettmusikk - Status NRK 2017-09-01

 • Folk: Joar, Bjørn Morten, Vegard, Trond, Otto
 • Nye svitsjer klare hos mustek
  • NTNU nett (Erik Hammervold) setter opp svitsjer tirsdag uke 36
  • DAD boks står på og er patchet i NRK-NTNU-svitsj
  • Otto følger opp og “pusher på”
 • Workshop i uke 37
  • Ønsker å teste Ucom over NRK-Kjellerstudio-forbindelsen
  • Scenario
   • Opptak fra NRK presenteres og samproduseres mot kjellerstudioet
   • Opptak fra Kj.studio presenteres og samproduseres mot NRK
   • Noen live-strømmer: Eg. lyd til kommunikasjon, effekt-enhet
   • Test av master-slave konfig av Protools
   • Vegard lager plan for tester
 
 
nettmus/2017-09-01_nettmusikk_status_nrk.txt · Last modified: 2017/10/03 14:13 by wittner@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups