nettmus » start page » 2018-12-18_nettmusikk_nett-dugnad

Nettmusikk nettdugnad - 2018-12-18

 • Folk: Erik, Otto, Trond, Tor, Robin
 • Gjennomgang av diverse problematikk rundt sammenkobling av lokalnett (VLAN)
 • Enighet om videreføring av VLAN 1050 “Nettmusikk”
  • Som isolert lokalnett uten gateway til Internett
  • Med DHCP server, fortrinnsvis litt “relaxed” m.a.o. treg til å svare.
  • Ingen DHCP snooping og/eller blokkering av porter med fremmed DHCP-trafikk
   • NRK vil sannsynligvis kjøre egen DHCP-server også når de bruke VLAN1050
 • Omkobling og restart av Dante utstyr før og etter sesjoner på VLAN1050 antas.
 • Ny oppdatert punkt-liste
 
 
nettmus/2018-12-18_nettmusikk_nett-dugnad.txt · Last modified: 2018/12/18 17:26 by wittner@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups