nettmus » start page » 2018-12-18_nettmusikk_nett-dugnad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2018-12-18_nettmusikk_nett-dugnad [2018/12/18 17:26] (current)
wittner@uninett.no created
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk nettdugnad - 2018-12-18 =====
 +  * Folk: Erik, Otto, Trond, Tor, Robin
  
 +  * Gjennomgang av diverse problematikk rundt sammenkobling av lokalnett (VLAN)
 +  * Enighet om videreføring av VLAN 1050 "Nettmusikk"
 +    * Som isolert lokalnett uten gateway til Internett
 +    * Med DHCP server, fortrinnsvis litt "relaxed" m.a.o. treg til å svare.
 +    * Ingen DHCP snooping og/eller blokkering av porter med fremmed DHCP-trafikk
 +      * NRK vil sannsynligvis kjøre egen DHCP-server også når de bruke VLAN1050
 +  * Omkobling og restart av Dante utstyr før og etter sesjoner på VLAN1050 antas.
 +  * Ny oppdatert [[ nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu | punkt-liste ]]
 
 
nettmus/2018-12-18_nettmusikk_nett-dugnad.txt · Last modified: 2018/12/18 17:26 by wittner@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups