nettmus » start page » punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu [2019/01/14 15:48]
127.0.0.1 external edit
nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu [2019/01/14 15:49] (current)
wittner@uninett.no [Foreslått adresse-fordeling for VLAN 10.100 Nettmusikk]
Line 27: Line 27:
 ===== Foreslått adresse-fordeling for VLAN 10.100 "Nettmusikk"  ===== ===== Foreslått adresse-fordeling for VLAN 10.100 "Nettmusikk"  =====
  
-Siste oppdatert: 2018-12-14+Siste oppdatert: 2019-01-14
  
 For å kunne patche sammen isolerte "lyd-subnett" som har hver sin DHCP-server uten større sjanse for adressekonflikter, anbefaler nettmusikk-prosjektet at følgende tabell overholdes, d.v.s. at DHCP-servere konfigureres i henhold til tabellen. For å kunne patche sammen isolerte "lyd-subnett" som har hver sin DHCP-server uten større sjanse for adressekonflikter, anbefaler nettmusikk-prosjektet at følgende tabell overholdes, d.v.s. at DHCP-servere konfigureres i henhold til tabellen.
 
 
nettmus/punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu.txt · Last modified: 2019/01/14 15:49 by wittner@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups