nettmus » start page » sidebar

This is an old revision of the document!


 
 
nettmus/sidebar.1544797408.txt.gz · Last modified: 2018/12/14 15:23 by wittner@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups