sidebar » start page »

Sidebar

You can create your own sidebar in OpenWiki.

News

  • 2008 August 31th - Major facelift and installed several plugins.
  • 2008 August 20th - Major upgrade of the dokuwiki version behind OpenWiki.
 
 
sidebar.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups