sidebar » start page »

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sidebar [2008/08/31 01:54]
andreas@uninett.no
sidebar [2010/02/08 14:27] (current)
 
 
sidebar.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups